WYTYCZNE PRAKTYKI

INTERNISTYCZNEJ 2020

Interaktywny, internetowy kongres medyczny!

26-28.05.2020

Najnowsze wytyczne towarzystw naukowych, algorytmy postępowania, strategie leczenia

Debata specjalistów

Spotkania z polskimi lekarzami walczącymi z Covid-19 w USA i we Włoszech

KIEDY?

26-28.05.2020

Dla lekarzy internistów, lekarzy chorób wewnętrznych i lekarzy rodzinnych

DLA KOGO?

W dowolnym miejscu:

na komputerze, smartfonie, tablecie

GDZIE?

Zapraszamy do wzięcia udziału w innowacyjnym projekcie edukacyjnym, który pozwala na uzyskanie dostępu do najnowszej wiedzy medycznej z dowolnego miejsca na świecie. Najlepsi specjaliści w kraju wygłoszą dla Państwa ponad 20 wykładów, w 5 blokach tematycznych.


Obecna sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na realizowanie stacjonarnych projektów mających na celu edukację lekarzy, jednak koniecznością jest podążanie za aktualną wiedzą. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, zorganizowaliśmy spotkanie, podczas którego omówimy wytyczne praktyki internistycznej obowiązujące w 2020 r.


Podczas trwającego 3 dni wydarzenia, prelegenci wygłoszą ponad 20 wykładów, w 5 blokach tematycznych: kardiologia, pulmonologia, gastroenterologia, leczenie bólu oraz bloku interdyscyplinarnym. Przeanalizujemy najnowsze wytyczne polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych oraz przedstawimy strategie leczenia pacjentów w świetle interdyscyplinarnych rekomendacji diagnostyczno-terapeutycznych.


Spotkanie uwieńczy debata specjalistów, poruszmy w niej najbardziej bieżące problemy, z którymi lekarze interniści spotykają się w codziennej praktyce w obliczu SARS-CoV-2. Uzupełnieniem będą spotkania z polskimi lekarzami walczącymi z Covid-19 w USA i we Włoszech, którzy nie tylko podzielą się z Państwem wrażeniami z pierwszej linii frontu, ale opowiedzą także o włoskich i amerykańskich strategiach postępowania oraz sposobach ochrony przed zachorowaniem.


W przerwach będziecie mieli Państwo szansę odwiedzić wirtualne pokoje firm farmaceutycznych i porozmawiać z ich przedstawicielami.


Zapraszamy do udziału!

O WYDARZENIU

TERAZ ON-LINE

Days
Hours
Minutes
Sekundy

GODZINY

MINUTY

DNI

SEKUNDY

więcej niż 20 wykładów w 5 blokach

najnowsze wytyczne

intedyscyplinarne zagadnienia

spotkania z lekarzami z Bergamo i USA

AGENDA

TEKST POMOCNICZY

BÓL

GASTROENTEROLOGIA

KARDIOLOGIA

Rozpoczęcie

13:30-13:35

Podejście diagnostyczne do chorego na nadciśnienie tętnicze – czy wytyczne są racjonalne?

14:00-14:20

prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Co nowego w wytycznych leczenia nadkomorowych zaburzeń rytmu serca

14:30-14:50

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Nowe wytyczne w leczeniu dyslipidemii

16:05-16:25

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

Kamienie milowe w leczeniu przeciwkrzepliwym i terapii przeciwpłytkowej 2020

16:35-16:55

dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz

Najczęstsze błędy w antybiotykoterapii górnych dróg oddechowych

20:55-21:15

dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski

Postępowanie ambulatoryjne u chorych z ostrym kaszlem i podejrzeniem zapalenia płuc, grypy, koronawirusa

Postępowanie w POChP – co nowego w wytycznych GOLD

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

Najważniejsze zmiany w zaleceniach dotyczące astmy, czyli terapia szyta na miarę

19:20-19:40

20:25-20:45

18:50-19:10

PULMONOLOGIA

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak

Algorytm postępowania w przypadku powiększenia węzłów chłonnych

19:20-19:40

prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz

Strategia leczenia AZS w świetle interdyscyplinarnych rekomendacji diagnostyczno-terapeutycznych

Następstwa sercowo-naczyniowe i mózgowe obturacyjnego bezdechu sennego – jak im zapobiegać

dr hab. n. med. Szczepan Cofta

prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz

Pomóż pacjentowi przestać palić – interdyscyplinarne stanowisko ekspertów

17:35-17:55

18:50-19:10

17:05-17:25

PACJENT INTERDYSCYPLINARNIE

prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

prof. dr hab. n. med. Marek Waluga

Identyfikacja chorych z potencjalnie progresywnym przebiegiem NAFLD (wykład objęty patronatem firmy Bausch Health)

15:25-15:45

Profilaktyka i leczeni otyłości jako wyzwanie dla internisty i lekarza rodzinnego w świetle zaleceń towarzystw naukowych

15:55-16:15

dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik

Dyspepsja i zespół jelita drażliwego – którzy pacjenci wymagają konsultacji gastroenterologa?

dr n. med. Anna Pietrzak

Jak uzyskać sukces terapeutyczny u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku – co mówią wyniki badań klinicznych

14:30-14:50

14:00-14:20

Rozpoczęcie

13:30-13:35

Przewlekłe dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa

14:25-14:45

Rozpoczęcie

13:55-14:00

dr hab. n. med. Jarosław Woroń

Ból i depresja u pacjenta z chorobą narządu ruchu

15:45-16:00

Profilaktyka zakażeń pneumokokowych u osób dorosłych w dobie pandemii COVID-19

(wykład sponsorowany firmy Pfizer)

19:30-19:45

DEBATA

dr hab. n. med. Izabela Domitrz

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

Leczenie polineuropatii, w tym cukrzycowych – czy konieczny jest neurolog

16:00-16:15

Nawracające napady bólu głowy o znacznym nasileniu – kiedy prosić o konsultację

16:15-16:35

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon


SESJA INTERAKTYWNA

18:10-18:50

18:10-18:50

COVID-19 doświadczenia z Bergamo

Wirtualne stoiska sponsorów

SESJA INTERAKTYWNA

16:20-17:05

16:20-17:05

COVID-19 - doświadczenia z Nowego Jorku

Wirtualne stoiska sponsorów

SESJA INTERAKTYWNA

17:15-18:00

17:15-18:00

COVID-19 - problemy prawne i formalno-organizacyjne

Wirtualne stoiska sponsorów

PRZEWODNICZĄCY

dr hab. n. med.

Dorota Waśko-Czopnik

PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. n. med.

Artur Mamcarz

PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak

PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. n. med.

Anna Piekarska


prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

prof. dr hab. n. med.
Miłosz Parczewski

dr hab. n. med.

Jarosław Woroń

PRZEWODNICZĄCY

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

DZIEŃ 3

Wirtualne stoiska sponsorów

13:35-14:00

prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński

Nowe możliwości leczenia niewydolności serca

17:05-17:25

Wirtualne stoiska sponsorów

13:35-14:00

prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska

Niedobory witamniny D - problem społeczny: suplementacja i leczenie (wykład sponsorowany firmy Biofarm)

19:50-20:05

dr n. med. Barbara Maciejewska

Zawroty głowy – jak nie przediagnozować pacjenta

(wykład sponsorowany firmy Biofarm)

Wirtualne stoiska sponsorów

14:00-14:25

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

Epidemia SARS-CoV-2 – diagnostyka, różnicowanie, zagrożenia, realizacja szczepień ochronnych

18:00-19:30

dr hab. n. med. Jarosław Woroń

Zapalenie stawu i miejsce interleukiny 1 (Il-1) – postępowanie terapeutyczne (wykład sponsorowany firmy Gedeon Richter)

16:45-17:05

Ostre zespoły bólowe kręgosłupa w okresie pandemii

(wykład sponsorowany firmy Biofarm)

dr n. med. Robert Rupiński

15:15-15:35

W niepewnych czasach postaw na sprawdzoną terapię – badania kliniczne w LBP (wykład sponsorowany firmy KRKA)

14:55-15:05

prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosiak

USG płuc a COVID-19 (wykład sponsorowany firmy Bausch Health)

15:00-15:25

prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

Hiperurykemia, inhibitory oksydazy ksantynowej a ryzyko sercowo-naczyniowe

18:05-18:25

18:35-18:50

prof. dr hab. n. med. Anatol Panasiuk

Kierowca z marskością wątroby i encefalopatią – realne zagrożenia w ruchu drogowym (wykład sponsorowany firmy MERZ)

21:25-21:40

19:50-20:10

Teleporady u pacjenta z GERD, IBS, dyspepsją – konkretne wskazówki

Wytyczne leczenia IBS oraz leczenia choroby uchyłkowej – wspólne rozwiązania terapeutyczne zalecane przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne

20:10-20:25

Renesans znanych molekuł w dobie COVID-19 (wykład sponsorowany firmy KRKA Polska)

17:50-18:10

Przewlekłe choroby żył kończyn dolnych - kiedy i jak możemy je leczyć

17:35-17:50

prof. dr hab. n. med.Piotr Boros i prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt

Pacjent z dusznością: NS czy POCHP - jak diagnozować i optymalnie leczyć (wykład sponsorowany firmy NOVARTIS)

15:00-15:30

dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. IK,

dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

Jak budować skuteczną terapię nadciśnienia tętniczego w każdych warunkach (wykład sponsorowany firmy Servier)

15:35-16:05

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

dr n. med. Anna Pietrzak

dr hab. n med. Paweł Balsam

dr hab. n. med. Jarosław Woroń

Szczegółowa agenda do pobrania tutaj >>>

WYKŁADOWCY

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak

dr hab. n. med. Jarosław Woroń

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska

prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski

prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

dr n. med. Anna Pietrzak

prof. dr hab. n. med. Marek Waluga

prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski

prof. dr hab. ndr hab. n. med. Sławomir Chlabicz

dr hab. n. med. Szczepan Cofta

prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz

prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

dr hab. n. med. Izabela Domitrz

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński

prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska

dr n. med. Barbara Maciejewska

dr n. med. Justyna Tymińska

dr n. pr. Radosław Tymiński

prof. dr hab. n. med. Piotr Boros

prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt

dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. IK

prof. dr hab. n. med. Anatol Panasiuk

prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosiak

prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

dr n. med. Robert Rupiński

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

dr hab. n med. Paweł Balsam

NIE CZEKAJ

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

* pola obowiazkowe

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Medical Tribune Polska Sp. z o.o. Każda z powyższych zgód może być odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji o administratorze i sposobie przetwarzania danych zawartych jest w naszej Polityce Prywatności. W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@podyplomie.pl lub telefonem: 801 044 415

Rejestracja na wydarzenie zakończona

SPONSORZY

ZŁOTY

SREBRNY

PLUS

WSPIERAJĄ NAS

ORGANIZATOR

Wydawnictwo Medical Tribune Polska od 1991 roku zajmuje się profesjonalną edukacją podyplomową lekarzy. Naszą misją jest dostarczanie użytecznych, wiarygodnych, praktycznych wiadomości, przydatnych w codziennej pracy lekarza.


Od 2003 roku organizujemy jedne z większych kongresów medycznych w Polsce. W naszej ofercie wydawniczej znajduje się kilkaset publikacji i kilkanaście pism specjalistycznych, serwisy internetowe oraz aplikacje mobilne.


Piszą dla nas i wykładają na naszych kongresach najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach.

FAQ

Jak i gdzie mogę obejrzeć Virtual Medical Summit?

Virtual Medical Summit odbywa się w internecie. Transmisja przeznaczona jest tylko dla zarejestrowanych uczestników. Aby ją obejrzeć, należy wejść na stronę poprzez link dostarczony e-mailem lub przysłany SMS-em.

Nie, wydarzenie jest całkowicie bezpłatne. Zachęcamy do wypełnienia formularza rejestracji dostępnego powyżej.

Czy wydarzenie jest płatne?

Nie, Virtual Medical Summit przeznaczony jest dla lekarzy oraz studentów medycyny. Podczas rejestracji należy podać numer Prawa Wykonywania Zawodu lub numer legitymacji studenckiej.

Czy w wydarzeniu mogą wziąć udział tylko lekarze?

Nie, za udział w Virtual Medical Summit nie będą przyznawane punkty edukacyjne.

Zachęcamy do wykonania testu łącza: https://www.speedtest.net/pl. Do oglądania transmisji minimalne parametry to: pobieranie 2,5 Mbit/s i 3,5 Mbit/s dla jakości HD. Rekomendujemy korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Chrome, Firefox, Safari oraz Microsoft Edge.

Czy za udział w wydarzeniu będą przyznane punkty edukacyjne?

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy moje łącze internetowe oraz przeglądarka są dostosowane do transmisji?

KONTAKT

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS

Dla uczestników

Dla sponsorów

801 044 415

+48 (22) 444 24 44

kontakt@podyplomie.pl

801 044 415

+48 (22) 444 24 00

reklama@medical-tribune.pl

Regulamin wydarzenia >>>